The new European commission

September 29, 2014 0

The new European commission EC2014   Ordförande Jean-Claude Juncker Luxemburg Förste vice ordförande Frans Timmermans Bättre reglering, institutionella frågor, rättsstatligh..NederländernaAbc Vice ordförande Alenka Bratušek Energiunionen…