The new European commission

EC2014

 

Ordförande

Jean-Claude Juncker Luxemburg

Förste vice ordförande
Frans Timmermans Bättre reglering, institutionella frågor, rättsstatligh..NederländernaAbc
Vice ordförande

Alenka Bratušek Energiunionen Slovenien
Andrus Ansip Digitala inre marknaden Estland
Federica Mogherini Hög representant för utrikes frågor Italien
Jyrki Katainen Sysselsättning, tillväxt, investering och konkurrenskr..Finland
Kristalina Georgieva Budget och personal Bulgarien
Valdis Dombrovskis Euron och sociala dialogen Lettland

Kommissionärer
Carlos Moedas Forskning, vetenskap och innovation Portugal
Cecilia Malmström Handel Sverige
Christos Stylianides Humanitärt bistånd och krishantering Cypern
Corina Creţu Regionala frågor Rumänien
Dimitris Avramopoul.. Migration och polisiära frågor Grekland
Elżbieta Bieńkowska Inre marknaden, industri, företagsamhet och sm..Polen
Günther Oettinger Digital ekonomi och samhälle Tyskland
Johannes Hahn Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar Österrike
Jonathan Hill Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapit.. Storbritannien
Karmenu Vella Miljö- havs och fiskefrågor Malta
Margrethe Vestager Konkurrensfrågor Danmark
Marianne Thyssen Sysselsättning, rörlighet på arbetsmarknaden oc..Belgien
Maroš Šefčovič Transport- och rymdfrågor Slovakien
Miguel Arias Cañete Klimat och energi Spanien
Neven Mimica Internationellt samarbete och utveckling Kroatien
Phil Hogan Jordbruk och landsbygdsutveckling Irland
Pierre Moscovici Ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tu..Frankrike